Category Archives

2 Articles

Bernie Sanders 2020

by admin

Čia yra visas skelbimo el. Laiško tekstas.
Broliai ir seserys-

Rašau, kad praneščiau, kad nusprendžiau kandidatuoti į Jungtinių Valstijų Prezidentus. Prašau jūsų šiandien prisijungti prie manęs kaip precendento neturinčios ir istorinės vietos kampanijos, kuri prasidės mažiausiai milijonu žmonių iš visos šalies, dalis.
Prisijunkite prie mūsų prezidento kampanijos pirmąją dieną ir įsipareigokite daryti tai, ko reikia, kad laimėtumėte šiuos rinkimus.

Mūsų kampanija yra ne tik apie Donaldo Trumpo, pavojingiausio prezidento šiuolaikinės Amerikos istorijos nugalėjimą. Tai ne tik apie demokratinių kandidatų ir visuotinių rinkimų laimėjimą.kad skaityti toliau spauskit čia


Mūsų kampanija - mūsų šalies pertvarkymas ir vyriausybės kūrimas, pagrįstas ekonominio, socialinio, rasinio ir aplinkosauginio teisingumo principais.
Mūsų kampanija yra apie galingus ypatingus mūsų ekonominio ir politinio gyvenimo interesus. Kalbu apie „Wall Street“, sveikatos draudimo bendroves, farmacijos kompanijas, iškastinio kuro pramonę, karo pramonės kompleksą, privačių ir kalėjimų pramonę bei dideles tarptautines korporacijas, kurios daro didžiulę įtaką mūsų gyvenimui.
Mūsų kampanija - dvigubinti mūsų pastangas siekiant panaikinti rasizmą, seksizmą, homofobiją, religinį fanatizmą ir visas diskriminacijos formas.Mūsų kampanija yra apie gyvybingos demokratijos kūrimą, turinčią didžiausią rinkėjų aktyvumą bet kurioje pagrindinėje šalyje ir pabaigą rinkėjų slopinimui, „Citizens United“ ir pasipiktinimą keliantį rinkėjų klaidinimą.Mūsų kampanija - tai vyriausybės ir ekonomikos kūrimas, veikiantis daugeliui, o ne tik keletui. Mes esame turtingiausia tauta pasaulio istorijoje. Neturėtume turėti grotesko lygio nelygybės, kurioje trys milijardieriai turi daugiau turto nei pusė šalies neturtingiausiųjų.Mes neturėtume turėti 30 milijonų amerikiečių be jokio sveikatos draudimo, net daugiau, kurie yra nepakankamai apdrausti, ir tautą, kurioje gyvenimo trukmė iš tikrųjų mažėja.
Neturėtume turėti ekonomikos, kurioje dešimtys milijonų dirbančiųjų badautų, o pusė vyresnio amžiaus darbuotojų neturi santaupų, kai jie išeina į pensiją.
Neturėtume turėti didžiausią beveik bet kurios didesnės šalies vaikų skurdo lygį ir disfunkcinę vaikų priežiūros sistemą, kuri yra nesąžininga tiek dirbantiems tėvams, tiek jų vaikams.
Mes neturėtume turėti regresinės mokesčių sistemos, kurioje didelės, pelningos korporacijos, pavyzdžiui, „Amazon“, visiškai nemoka federalinių pajamų mokesčių.

Nesuklyskite apie tai. Šios šalies galingosios interesų grupės turi neįtikėtiną galią ir nori išlaikyti status quo. Jie turi neribotus kiekius pinigų, skirtų rinkimų kampanijoms ir lobizmui, ir turi didžiulę įtaką žiniasklaidai ir politinėms partijoms.

Vienintelis būdas laimėti šiuos rinkimus ir sukurti vyriausybę bei ekonomiką, kuri veiktų visiems, yra su judėjimu, kurio nėra buvę  Amerikos istorijoje.
Jie gali turėti pinigų ir galios. Mes turime žmonių. Štai kodėl mums reikia vieno milijono amerikiečių, kurie įsipareigos vykdyti šią kampaniją.
Stovėkite su manimi, nes kovojame, kad laimėtume Demokratų nominaciją ir visuotinius rinkimus. Pridėkite savo vardą, kad prisijungtumėte prie šios kampanijos, ir sakykite, kad esate pasirengęs padaryti sunkų darbą, reikalingą mūsų šaliai transformuoti.
Jūs taip gerai žinote, kaip gyvename svarbiausiame ir pavojingiausiame Amerikos istorijos momente. Mes einame prieš prezidentą, kuris yra patologinis melagis, sukčiautojas, rasistas, seksistas, ksenofobas ir kažkas, kuris kenkia Amerikos demokratijai, nes jis mus verčia autoritarine kryptimi.

Aš kandidatuoju į prezidentus, nes dabar mums daugiau nei bet kada reikia lyderystės, kuri mus sujungia, o ne mus padalija. Moterys ir vyrai, juodi, balti, Latino, Indėnai, Azijos Amerikiečiai, gėjai ir tiesūs, jauni ir seni, vietiniai ir imigrantai. Dabar atėjo laikas stovėti kartu.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia lyderystės, kuri kovoja už darbo šeimas ir mažėjančią vidurinę klasę, o ne tik 1 proc. Mums reikia prezidento, kuris supranta, kad mes galime sukurti milijonus gerų darbo vietų, atkurti mūsų griūvančią infrastruktūrą ir statyti prieinamą būstą, kurio mums labai reikia.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia prekybos politikos, kuri atspindi darbuotojų, o ne tarptautinių korporacijų interesus. Turime didinti minimalų darbo užmokestį iki pragyvenimo minimumo, suteikti tolygų moterų darbo užmokestį ir užtikrinti visiems darbuotojams mokamas šeimos ir medicinines atostogas.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes turime suprasti, kad dirbtinis intelektas ir robotika turi būti naudingi ne tik Amerikos korporacijų, bei tų technologijų savininkų, bet darbuotojų poreikiams.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes didelę tautą vertina ne pagal tai, kiek milijardierių ir branduolinių ginklų ji turi, bet kaip ji elgiasi su pažeidžiamiausiais - pagyvenusiais žmonėmis, vaikais, mūsų veteranais, ligoniais ir vargšais.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes turime priimti politinius sprendimus, paremtus mokslu, o ne politika. Mums reikia prezidento, kuris supranta, kad klimato kaita yra reali, yra egzistencinė grėsmė mūsų šaliai ir visai planetai ir kad galime sukurti didžiulį darbo vietų kūrimą transformuodami mūsų energetikos sistemą nuo iškastinio kuro į efektyvų energijos vartojimą  ir tvarią energiją.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes JAV jau seniai atėjo laikas prisijungti prie bet kurios kitos didesnės šalies žemėje ir užtikrinti sveikatos priežiūrą visiems žmonėms, kaip teisę, o ne privilegiją, per Medicare for-all programą.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia imtis piktinančio farmacijos pramonės godumo lygio ir mažinti receptinių vaistų kainas šioje šalyje.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia labiausiai išsilavinusios pasaulyje darbo jėgos. Mūsų ateičiai visiškai kenkia tai, kad milijonai amerikiečių turi didžiulį studentų skolos lygį, o daugelis kitų negali sau leisti aukštų aukštojo mokslo išlaidų. Štai kodėl reikia nemokamį viešųjų kolegijų ir universitetų ir sumažinti studentų skolas.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes turime ginti moters teisę kontroliuoti savo kūną nuo masinių politinių išpuolių, vykstančių vietos ir federaliniu lygmeniu.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia realios baudžiamosios teisenos reformos. Turime investuoti į mūsų vaikų darbo vietas ir švietimą, o ne į kalėjimus ir įkalinimą. Turime nutraukti žalingą „karą su narkotikais“, panaikinti privačius kalėjimus ir grynųjų pinigų užstatą ir imtis didelių policijos departamento reformų.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes turime nutraukti nedeklaruotų imigrantų demonizavimą šioje šalyje ir pereiti prie visapusiškos imigracijos reformos. Turime nedelsiant suteikti teisinį statusą jauniems žmonėms, turintiems teisę dalyvauti DACA programoje, ir sukurti humanišką politiką tiems, kurie siekia prieglobsčio.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes šioje šalyje turime nutraukti ginkluoto smurto epidemiją. Turime užsiimti NRA (Nacionalinė Ginklų Asociacija), išplėsti patikrinimus, nutraukti ginklų spragą ir uždrausti parduoti ir platinti puolamuosius ginklus.
Aš kandidatuoju į prezidentus, nes mums reikia užsienio politikos, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas demokratijai, žmogaus teisėms, diplomatijai ir pasaulio taikai. Jungtinės Valstijos turi vadovauti pasauliui gerindamos tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su klimato kaita, militarizmu, autoritarizmu ir visuotine turto nelygybe.

Štai kodėl mums reikia bent milijono žmonių prisijungti prie mūsų kampanijos ir padėti vadovauti judėjimui, kuris gali pasiekti šiuos tikslus. Pridėkite savo vardą ir pasakykite, kad esame kartu.
Nereikia nė sakyti, kad šiame pasaulyje yra daug baisių ir blogų naujienų. Dabar leiskite jums pateikti keletą labai gerų naujienų.
Prieš trejus metus, 2016 m. Kampanijos metu, kai išvedėme savo pažangią darbotvarkę, mums buvo pasakyta, kad mūsų idėjos buvo „radikalios“ ir „ekstremalios“. Mums buvo pasakyta, kad „Medicare for All“, minimalus darbo užmokestis už 15 dolerių per valandą, nemokamas mokslas viešosiose kolegijose ir universitetuose, agresyviai kovojant su klimato kaita, reikalaudamas, kad turtingi pradėti mokėti teisingą jų mokesčių dalį, buvo visos sąvokos, kurių Amerikos žmonės niekada priimti.
Na, praėjo ir praėjo treji metai. Ir dėl to, kad milijonai amerikiečių stojo į kovą, visos šios politikos kryptys ir daugiau dabar yra remiamos daugumos amerikiečių.

Kartu jūs ir aš ir mūsų 2016 m. Kampanija pradėjo politinę revoliuciją. Dabar atėjo laikas užbaigti šią revoliuciją ir įgyvendinti viziją, už kurią mes kovojome.

Taigi čia yra mano klausimas:
Ar stovėsite su manimi, kaip milijono žmonių judėjimas, kuris gali ne tik laimėti demokratinį pagrindinį, ne tik laimėti bendruosius rinkimus, bet ir svarbiausia padėti pertvarkyti šią šalį, kad galiausiai mes turime vyriausybę, kuri dirba visiems mums, dalis ir ne tik keli? Pridėkite savo vardą, kad galėtumėte pasakyti.
Kartu galime sukurti tautą, kuri vadovautų pasauliui kovoje už taiką ir ekonominį, rasinį, socialinį ir aplinkosauginį teisingumą.
Ir kartu mes galime nugalėti Donaldo Trumpą ir ištaisyti žalą, kurią jis padarė mūsų šaliai.

Broliai ir seserys, jei mes stovime kartu, nėra jokių apribojimų, ką galime pasiekti.
Tikiuosi, kad prisijungsite prie manęs.

Labai ačiū.

Solidariai,

Bernie Sanders

aptarti forume

Labas!

Labas!

by admin

Ar norėtųsi kad Lietuva būtų šalis, kurioje norisi gyventi?

Ar Lietuva savaime taps tokia šalimi? Tokia šalimi, kurioje ne tik tenka, bet ir norisi gyventi ne vien dėl to, kad čia yra mano gimtinė, čia mano giminės ir draugai, kad čia mane supa, darbštūs, nuoširdūs, rūpestingi žmonės, bet ir dėl to, kad čia yra demokratiška šalis, kuri rūpinasi, kad daugumai žmonių būtų gera gyventi, net jeigu tai reiškia, kad keletui išrinktųjų tektų kiek prasčiau nei ik šiolei?

Užtikrintai atsakau NE. Savaime ji gali tapti dar labiau neo-liberalia, neo-konservatyvia, oligarchine. Bet ne dar labiau socialiai teisinga. Sprendžiant pagal dabartinius Lietuvos progresyvių partijų manifestus, programas ir vizijas nėra net tokio tikslo, o jei yra tai priemonės tokios miglotos, prieštaringos ir neaiškios, kad vargu ar patys supranta ką parašė. Yanis Varoufakis parašė knygą ,,Talking to My Daughter About the Economy”. Jos esmė yra ta, kad jei ekonomistas negali paaiškinti 10-ties metų dukrai apie ekonomiką, jis pats jos nesupranta. Nebūtina būti ekonomistu, kad suprastum, kad kapitalizmas neveikia. Kaip tik reikia nebūti bankų ekonomistui, kad tai suprastum - reikia, kad smegenys nebūtų ,,praplautos” neo-liberalaus universiteto. Kad išspręsti problemą reikia ją pirmiausia susmulkinti iki kiek įmanoma mažiausių detalių, izoliuoti ir tuomet ieškoti sprendimo. Ir dešimties metų vaikui aišku, kad problema yra kapitalizmas, o vaistas yra anti-kapitalizmas. Deja istorija parodė, kad šis vaistas irgi turi šalutinių poveikių. Bet ar tai priežastis nesigydyt? Jei civilizacija per 150 metų būtų dėjusi pastangas surasti tinkamą socializmo sudėtį, vietoj ištisinių bandymų jį sunaikinti mes nebūtumėm eilinį kartą atsidūrę prie naujų, dar didesnių krizių ribos.

Ar būtina Lietuvai būti mokesčių rojumi oligarchams ir bankininkams, tam, kad skatintų ekonomiką?
Tikrai ne. Nes tokiais metodais priviliotos investicijos menkai te padidina ar net sumažina valstybės ir liaudies pajamas.
Tikrai ne. Problema yra ne pajamų dydis o netolygus jų paskirstymas. ,,Eurostato duomenimis, pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausių visoje ES.”
Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/v-vasiliauskas-pajamu-nelygybe-viena-didziausiu-salies-ekonomikos-ydu

Kai kalbama apie mokesčius milijardieriai dažnai klausia - kodėl aš turiu atiduoti korumpuotai valdžiai tai ką aš sąžiningai uždirbau? Man tai yra toks nesąmonių kratinys, kad suprantu kodėl Maleikienei taip sunkiai sekasi bendrauti su politikais. Kaip galima sąžiningai uždirbti milijardą? Pirmiausia 1M tai labai didelė suma. Nesinaudojant mokesčių vengimo schemom tokių turtų nesukrausi. Valdžia korumpuota, nes tu ją papirkinėji legaliais ir nelegaliais būdais. Ir tu iš tikrųjų nelabai ką uždirbai, o buvai reikiamoj vietoj reikiamu laiku arba pasinaudojęs valstybės finansuojamais atradimais kažką užpatentavai ir tapai monopolistu, arba nusukai tinkamą atlyginimą nuo didžiulio kiekio žmonių… galėčiau tęsti ilgai, tiek ilgai, kiek yra milijardierių. Bet Lietuvoje nelabai yra milijardierių. Įdomu kodėl, matyt mūsiškiai mažiau ,,dirba”.

Ir didžiausias paradoksas yra vidiniame kapitalizmo prieštaravime. Sistema orientuota gauti kuo didesnį pelną sumokant kuo mažiau darbuotojams priveda prie visuomenės nepajėgumo tas prekes ir paslaugas nusipirkti. Tokiu būdu kapitalizmas žudo pats save ir visą planetą.

,,Geroji ” šios problemos pusė yra ta, kad mažai ir vidutiniškai uždirbančių žmonių, bei įmonių yra dauguma ir jiems tereikia susivienyti ir sistemingai veikti. Tik labai gerai susivieniją, mokėdami milžiniškus pinigus lobistams ir pseudo-ekonomistams oligarchai sugeba apmulkinti gausybę žmonių savo pasakomis apie BVP augimą, investicijas ir darbo vietų kūrimą.

,,Neklauskite, ką jūsų šalis gali padaryti jums, paklauskite, ką jūs galite padaryti dėl savo šalies” - John F. Kennedy. Kiekvienam reikia pradėti nuo savęs. Be tavo pagalbos Lietuva netaps geresne. Tam kad Lietuva taptų geresne nepakanka emigruoti, plūsti valdžią ir dejuoti. Reikia kažką daryti. Mes jau greit turėsime 30 metų ,,laisvos” Lietuvos patirtį. Matome kitų šalių patirtį. Nutuokiame ką vertėjo ir ką nevertėjo daryti. Dabar yra tinkamiausias metas susiburti, įvertinti situaciją ir demokratiškai nuspręsti ką toliau daryti. O tam tinkamiausia vieta XXI-me amžiuje yra forumas - https://xxis.lt/talk/